Strona główna

 

 lkw                scheren                anhaenger                gelenk 

podno?niki zwy?ki

 

ANLIFT

 

wynajem

 

podno?ników:

 

- do 70 m wysoko?ci roboczej

- do 36 m wysi?gu bocznego

- no?ycowych, samobie?nych, na
  samochodach, przyczepach

- z nap?dem elektrycznym lub 
  spalinowym

- z nap?dem na cztery ko?a 

  (4x4)

 nowosc

 

Ju? teraz 70 m w zasi?gu r?ki - a jest to mo?liwe dzi?ki podno?nikowi renomowanej niemieckiej firmy WUMAG.

Urz?dzenie to ??czy bezpiecze?stwo i komfort pracy na du?ych wysoko?ciach z niewielkim wymiarem w?asnym i niewiarygodnie du?ym wysi?giem bocznym wynosz?cym a? 36 metrów. Tylko kilka obecnie produkowanych podno?ników mo?e pochwali? si? takimi parametrami pracy.

 

 

 

 ANLIFT - wynajem podno?ników koszowych, no?ycowych, samobie?nych, podno?niki koszowe, podno?niki monta?owe, samojezdne podno?niki no?ycowe, zwy?ki, podesty ruchome

 

 

 

 

 


https://portretwbiznesie.pl/

 

copyright © ANLIFT wynajem podnośników
Catering warszawa
realizacja intersupport.pl