Podno?nik 58 m  «  Strona główna

  Ju? teraz 58 m w zasi?gu r?ki - a jest to mo?liwe dzi?ki renomowanej niemieckiej firmy podno?nik WUMAG.

  Urz?dzenie to ??czy bezpiecze?stwo i komfort pracy na du?ych wysoko?ciach z niewielkim wymiarem w?asnym i niewiarygodnie du?ym wysi?giem bocznm wynosz?cym a? 36 metrów. Tylko kilka obecnie produkowanych podno?ników mo?e pochwali? si? takimi parametrami pracy.

 

skanuj00024444444_600

 

 

5801035_600

copyright © ANLIFT wynajem podnośników
Catering warszawa
realizacja intersupport.pl